HomePeterschapOver het project

Over het project

 

Het peterschapproject Beelden en Monumenten is opgestart tijdens het schooljaar 1995-1996. Het oorspronkelijke idee komt van de toenmalige voorzitter van de Cultuurraad, Gaspar Warnier, die het op zijn beurt uit Nederland haalde en het introduceerde in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Het project maakte al die jaren deel uit van de culturele en cultuurhistorische werking van de gemeente Knokke-Heist, waarbij de Cultuurraad, vzw Vrij Atelier, het Cultuurcentrum Scharpoord en de verantwoordelijke voor toezicht en onderhoud van de kunstwerken in openbare ruimten betrokken waren.

Het belang van het peterschap is niet alleen de workshops, maar vooral de ondersteuning die kinderen krijgen in hun beleving van kunst, zichzelf leren openstellen voor de ontroering die vele kunstproducten teweegbrengen en voor de boodschap die ze in zich dragen. Om langs deze weg de kinderen te betrekken in het culturele proces van het definiëren van wat kunst is, is zeer belangrijk. Maar eigenlijk nog belangrijker is dat ze geholpen worden om op te groeien tot dikwijls rijkere, meer zelfzekere en tolerantere mensen. En niet ieder kind krijgt daar van thuis uit de kans toe. We hopen via het project enerzijds de kunstzin en anderzijds de burgerzin te stimuleren.

  • Kunstzin: een grotere betrokkenheid met kunst en in het bijzonder met beelden of monumenten. Daaraan koppelen we de historische waarde die het beeld of monument bezit. Wat is het verhaal van de kunstenaar? Wat is de historische betekenis van het beeld? 
  • Burgerzin: respect en een verantwoordelijkheidsgevoel opwekken voor het patrimonium.

Het project streeft de volgende doelstellingen na:

  • De kinderen bewust maken van de beelden en monumenten die in hun gemeente te vinden zijn.
  • Met deze bewustmaking een groter respect en verantwoordelijkheidsgevoel opwekken voor het patrimonium.
  • Hun betrekken in de kunst- en historische waarde.
  • Kinderen een band doen krijgen met lokaliteit (beelden als herkenningspunten, landmarks in een voortdurend veranderende stad).
  • Stimuleren tot een grotere interesse voor kunst of toch hen hiermee op zijn minst in contact te brengen, het abstracte denkvermogen, zin tot invoelen en waarnemen verscherpen.
  • Het werk en het leven van de kunstenaar leren kennen.
  • Toezicht houden op de toestand van het beeld of monument en zijn omgeving. Dit is als het ware een preventieve taak.

Afdrukken E-mailadres